Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: FTK 3

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GRP003 FTK 3 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de Informatoriumgroepscode. De betekenis van deze code was te vinden in bestand 500, dit bestand is per april 2021 vervallen.
De gegevens worden niet meer onderhouden.


Het veld komt voor in: