Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: FTK 4

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GRP004 FTK 4 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Deze rubriek bevat de Informatoriumgroepcode. Voor de betekenis van de code wordt verwezen naar bestand 500 Informatorium groepen. Deze groepcodes kunnen wijzigen als dat voor het Informatorium Medicamentorum gewenst is. Afhankelijk van het aantal groepen waarin het betreffende product in het Informatorium Medicamentorum staat (maximaal 5) zijn de rubrieken FTK 1 t/m 5 gevuld.


Het veld komt voor in: