Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Global Trade Item Number

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
GTIN Global Trade Item Number 14 N Industrie
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
GTIN staat voor Global Trade Item Number en werd voorheen de EAN-code genoemd. Het betreft de unieke productcode ter identificatie van de verpakking.


Het veld komt voor in: