Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hardheid afleiding

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HHAFLD Hardheid afleiding 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1300 (bestand 902).
Thesaurus 1300 bevat de hardheid van afleiding van een contraindicatieaard.

Voorbeelden:
1 Koppeling is zeker; interventie is niet noodzakelijk
2 Koppeling kan; interventie is noodzakelijk, inzicht in het medicatieprofiel is wenselijk.


Het veld komt voor in: