Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Deelbaarheid aantal

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPDEEL Deelbaarheid aantal 1 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Deelbaarheid aantal.

Dit is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsprodukt. Het veld staat standaard op 0. Het kenmerk geeft aan in hoeveel delen een tablet met gereguleerde afgifte kan worden verdeeld zonder dat de gereguleerde afgifte-eigenschap verloren gaat. Dit kenmerk wordt alleen ingevuld als er twee overigens gelijke produkten zijn die alleen in deelbaarheid verschillen.Voorbeelden:

Trasicor Retard tablet Deelbaarheid = 0

Trasicor Retard Divitab Deelbaarheid = 2


Het veld komt voor in: