Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Aantal druppels per ML

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPDRML Aantal druppels per ML 5 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:
0 = geen betekenis

De rubriek is alleen ingevuld als de farmaceutische vorm druppelvloeistof is en voor zover het gegeven is terug te vinden.

Bronnen: Deel 1B van de registratie; Bijsluitertekst van de fabrikant; FNA

N.B. Het aantal druppels per ML is o.a. afhankelijk van de gebruikte druppelteller. Zie voor nadere bijzonderheden het Commentaar op het FNA en LNA-mededeling nr. 166.



Het veld komt voor in: