Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Emballagetype kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPEMBT Emballagetype kode 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het itemnummer uit thesaurus 73 (bestand 902), die de emballagetypen bevat.

Emballagetype is een identificerend standaardkenmerk van een handelsproduct op voorschrijfniveau (PRK). In de meeste gevallen gaat het om handelsproducten die gesteriliseerd zijn of als het een niet-steriel product is waarvan de GPK-basiseenheid 'dosis' is, zoals bij dosisaerosolen.


Voorbeeld:
1 AMPUL
8 SPUITBUS


Het veld komt voor in: