Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Farmaceutische kwaliteit

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPFKWA Farmaceutische kwaliteit 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het veld farmaceutische kwaliteit wordt in twee productgroepen gebruikt: grondstoffen (GH) en doorgeleverde bereidingen (DB). Het kan de volgende waarde hebben:

Bij producten uit productgroep GH: O = de farmaceutische kwaliteit is onbekend, c.q. is niet van toepassing. J = de grondstof is van farmaceutische kwaliteit. N = de grondstof is niet van farmaceutische kwaliteit.

Invulling tot 01-09-2013: Bij producten uit productgroep DB: O = de onderbouwing van de farmacotherapeutische rationaliteit voor doorlevering is nog niet beoordeeld door het GIC
R = de farmacotherapeutische rationaliteit voor doorlevering is voldoende onderbouwd (oordeel GIC)
Z = de farmacotherapeutische rationaliteit voor doorlevering is onvoldoende onderbouwd (oordeel GIC)


Bij producten uit productgroep DB vanaf 01-09-2013:
X = deze rubriek is niet van toepassing

Bij producten uit alle andere productgroepen (anders dan GH of DB): X = deze rubriek is niet van toepassing

De vulling van deze rubriek is gewijzigd per maart 2010. Voorheen was het veld uitsluitend met de waarden O/J/N gevuld.


Het veld komt voor in: