Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hulpmiddel aard 1 kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPHMA1 Hulpmiddel aard 1 kode 3 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 77 (bestand 902), die de soorten hulpmiddelen bevat.
Hulpmiddel aard 1 is een identificerend standaardkenmerk van een handelsproduct op voorschrijfniveau (PRK).

Voorbeeld:
1 APPLICATOR
21 ALCOHOLDOEKJE


Het veld komt voor in: