Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Instant

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPINST Instant 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld wordt niet meer gevuld. Instant is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsproduct op voorschrijfniveau (PRK). Het veld is standaard gevuld met N.

De code kon J of N zijn.
J = het product valt snel in water uiteen of lost snel op.
N = het product heeft deze eigenschap niet.

Het betreft handelsproducten die "instant"-eigenschappen hebben.


Het veld komt voor in: