Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Instant

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPINST Instant 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld is vervallen.

Historie:
Instant is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsproduct op voorschrijfniveau (PRK). Het veld is standaard gevuld met N.

De code kon J of N zijn.
J = het product valt snel in water uiteen of lost snel op.
N = het product heeft deze eigenschap niet.

Het betreft handelsproducten die "instant"-eigenschappen hebben.


Het veld komt voor in: