Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode combinatiepreparaat

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPKCPR Kode combinatiepreparaat 1 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of er geen, een of meerdere werkzame bestanddelen in het handelsproduct aanwezig zijn.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
0 = geen betekenis
1 = 1 werkzaam bestanddeel
2 = meer dan 1 werkzaam bestanddeel


Het veld komt voor in: