Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode vergift

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPKGIF Kode vergift 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Dit veld is niet meer gevuld.


Historie:
Blanko = geen betekenis.
P = (vervallen per 01-08-2016) het product bevat als een bestanddeel een vergift, aangewezen ingevolge artikel 1, eerste lid, onder B, van het besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973 (Stb. 1973,55). De controleregeling vergiften bij bereiding van geneesmiddelen, die op 1 januari 1980 in werking is getreden, berust op de artikelen 20 en 26 van het besluit uitoefening artsenijbereidkunst (B.U.A.). Deze artikelen verwijzen naar het besluit vergiften.

Zie Pharmaceutisch Weekblad 1980;115:1653-7.


Het veld komt voor in: