Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode rijvaardigheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPKRYV Kode rijvaardigheid 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Blanko = geen betekenis.

# = het geneesmiddel kan de rijvaardigheid beinvloeden.

De kode # is opgenomen bij alle produkten die voorkomen op de zogeheten rijvaardigheidslijst, behorende bij het zwaarwegend advies van KNMG en KNMP inzake geneesmiddelen en rijvaardigheid. Een uitgebreide toelichting op deze lijst wordt gegeven in (1). Alle produkten met deze kode hebben tevens de etikettekst 16 (kan de rijvaardigheid beinvloeden).

NB: bij ongeveer 3000 HPK's is dit veld gevuld met #; bij 93000 HPK's is dit ve ld leeg.

Literatuur:

(1) KNMP-werkgroep Rijvaardigheid. Geneesmiddelen en verkeers- veiligheid. In: Smet PAGM de, Loenen AC van, Offerhaus L, Does E van der, red. Medicatiebegeleiding. Houten/Deurne: Bohn Stafleu Van Loghum 1990.


Het veld komt voor in: