Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Los verkrijgbaar

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPLOS Los verkrijgbaar 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of het handelsproduct los verkrijgbaar is.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
L = het product is als zodanig (los) verkrijgbaar
N = het product is niet als zodanig (los) verkrijgbaar
B = het product is zowel als zodanig (los) verkrijgbaar, als ook als onderdeel van een meervoudig product

Alle handelsproducten zijn los verkrijgbaar (L), behalve als ze alleen of eveneens als onderdeel van een meervoudig product verkrijgbaar zijn. In de laatste twee gevallen zijn ze N, resp. B. Een handelsproduct kan alleen als onderdeel van een meervoudig product worden geselecteerd als de code N of B is.

Voorbeelden:

RIV Tetanus immunoglobuline humaan + tetanus  Los verkrijgbaar = L
vaccin nr 135 bestaat uit de volgende HPK's:
RIV Tetanus immunoglobuline 250 IE       Los verkrijgbaar = N
ampul 2 ml 1 (st)
RIV Tetanus vaccin nr. 330.05         Los verkrijgbaar = B
ampul 0.5 ml 3 (st)


Het veld komt voor in: