Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Informatoriumproductcode (IPK)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPOKNR Informatoriumproductcode (IPK) 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de Informatoriumproductcode.
Het veld wordt niet meer onderhouden.

0 = geen betekenis, dat wil zeggen het product staat niet in het Informatorium Medicamentorum.

Bij producten die in het Informatorium Medicamentorum staan is de Informatoriumproductcode ingevuld. Met behulp van deze code worden 1 of meer groepcodes gegenereerd, die worden geplaatst in de velden FTK 1 t/m 5 (rubrieken GRP001 t/m GRP005).

Voorbeelden:
HPK    | Handelsproductnaam          | IPK  | IM productnaam *
-------|-----------------------------|------|---------------
571017 | EUTHYROX  50 TABLET  50 MCG | 7703 | EUTHYROX
463175 | EUTHYROX 100 TABLET 100 MCG | 7703 | EUTHYROX
571024 | EUTHYROX 150 TABLET 150 MCG | 7703 | EUTHYROX


* De IM productnaam wordt niet in de G-Standaard uitgeleverd


Het veld komt voor in: