Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Oplosmiddel hoeveelheid 2

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPOMH2 Oplosmiddel hoeveelheid 2 4 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Oplosmiddel hoeveelheid 2 is een identificerend gelegenheidskenmerk van een handelsprodukt. Als een handelsprodukt een of meer flacons met verschillend volume oplosmiddel (verdunningsvloeistof, resuspendeervloeistof, reconstitutievloeistof) bevat, dan wordt in dit veld het tweede volume oplosmiddel opgegeven.Voorbeeld:

Alkeran poeder voor infusievlst. 100 mg + 1.8 en 9 ml oplosm.
Oplosmiddel aantal 1      = 1
Oplosmiddel hoeveelheid 1 = 1.8
Oplosmiddel aantal 2      = 1
Oplosmiddel hoeveelheid 2 = 9


Het veld komt voor in: