Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Achtergrond rationaliteit

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPRZVB Achtergrond rationaliteit 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Achtergrond Rationaliteit CFH

Dit veld wordt per maart 2020 leeg uitgeleverd en komt daarmee te vervallen.

Voorheen: dit veld was gevuld indien HPRZVR (Beoordeling Rationaliteit CFH) gevuld was.
In dit veld werd een nadere omschrijving gegeven van de reden van de CFH-beoordeling.

Voorbeelden:
- Landelijk gestandaardiseerd bereidingsvoorschrift
- Niet-rationeel bij tumoren
- Rationeel bij stoornis van het dag-nachtritme blinden
- Niet-rationeel bij alle dermatologische aandoeningen
- Verstrekking voldoet aan prevalentie criterium besluit zorgverzekering


Het veld komt voor in: