Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Beoordeling rationaliteit

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPRZVR Beoordeling rationaliteit 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Beoordeling Rationaliteit CFH

Omschrijving:


Dit veld zal per maart 2020 leeg worden uitgeleverd.

Vóór maar 2020 gold het volgende: De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) (voorheen: Commissie Farmaceutische Hulp (CFH)) kon op verzoek van het Ministerie van VWS of zorgverzekeraars een advies geven over de rationaliteit van het gebruik van bepaalde grondstoffen in magistrale bereidingen. Ook kon de WAR adviseren of het gebruik van bepaalde ongeregistreerde geneesmiddelen voldoet aan het prevalentie-criterium voor weesgeneesmiddelen. Dit veld was gevuld indien de WAR een uitspraak over deze grondstof of ongeregistreerd geneesmiddel heeft gedaan.
Het veld HPRZVB (Achtergrond Rationaliteit CFH) geeft een nadere toelichting hierop.

De memocode van het item kon bijvoorbeeld de volgende waarden hebben:
R = Aangemerkt als rationele farmacotherapie
S = Als rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
X = Als niet-rationeel beoordeeld voor alle indicaties
O = Als niet-rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
W = niet-geregistreerd weesgeneesmiddel: prevalentie <1:150.000
Z = niet-geregistreerd weesgeneesmiddel: prevalentie >1:150.000


Het veld komt voor in: