Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: RZV-verstrekking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPRZVV RZV-verstrekking 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
NB: Per april 2021 is dit veld uitsluitend gevuld in BST014. In BST031 wordt het leeg uitgeleverd.

RZV-verstrekking (aanspraakstatus)

Omschrijving:
De Regeling zorgverzekering (RZV) beschrijft welke genees- en hulpmiddelen voor verstrekking onder de zorgverzekering (basispakket) in aanmerking komen. Dit veld geeft een indicatie of een artikel voor verstrekking in aanspraak komt.

De aanspraakstatus is niet absoluut. Een artikel dat de code "N" heeft kan door een individuele verzekeraar op machtiging of via een andere uitzondering in sommige gevallen toch vergoed worden. Andersom kan een artikel dat een code G/F/D/H heeft toch in individuele gevallen niet vergoed worden. ‚€

Voor alle artikelen geldt dat een zorgverzekeraar nadere voorwaarden aan verstrekking kan verbinden.

De memocode van het item kan de volgende waarden hebben:
N = Geen verstrekking
G = GVS geneesmiddel
F = Grondstof, apotheekbereiding of ongeregistreerd geneesmiddel
D = Dieetpreparaten
H = Hulpmiddel


De flowcharts "aanspraak" (zie G-Standaard -> functionele beschrijving -> ‚€ wet- en regelgeving -> flowcharts deel 2 (aanspraak)) geven duidelijkheid over hoe op basis van de code in dit veld bepaald kan worden of er bij een individuele patient wel/niet sprake is van aanspraak/vergoeding van het artikel door de zorgverzekeraar.

NOTA BENE: de RZV-aanspraakstatus heeft uitsluitend betrekking op extramurale aanspraak. Het gaat hierbij om aanspraak als farmaceutische hulp en aanspraak vanuit de hulpmiddelenzorg. De RZV-aanspraakstatus geeft geen antwoord op de vraag of er aanspraak bestaat vanuit (intramurale) medisch specialistische zorg. Een geneesmiddel kan als RZV-status "N" hebben, maar intramuraal wel onder de aanspraak vallen: hetzij binnen het DBC-budget, hetzij als add-on geneesmiddel. Voor informatie over de add-on status van een geneesmiddel; zie bestand 131.

NB2: De aanspraakstatus voor geregistreerde geneesmiddelen (EU of RVG-nummer) wordt vastgesteld door het ministerie van VWS, deze worden opgenomen in het GVS (=code G) of niet opgenomen (code N).


Het veld komt voor in: