Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soortelijk gewicht

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HPSGEW Soortelijk gewicht 7 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het soortelijk gewicht wordt ingevuld indien er omgerekend moet kunnen worden tussen gewichtseenheden en volumeeenheden in het kader van bereidingen, medicatiebewaking of declaratie.


Het veld komt voor in: