Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Richtlijn gebruik ondergrens

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
HRONDG Richtlijn gebruik ondergrens 7 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Door het meten van de afleveringen over een aantal patienten over een bepaalde periode kan het gebruik per dag in kaart worden gebracht. Uit de metingen komt een laagste en een hoogste gebruik naar voren.

Ingevuld wordt, indien de meting heeft plaatsgevonden, een ondergrens van minimaal 1 of hoger.


Het veld komt voor in: