Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ICPC-code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ICPC1 ICPC-code 8 A NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de ICPC (International Classification of Primary Care) code, opgebouwd uit een tractusletter, een nummer, en in geval van subcodes een punt en een uniek volgnummer.


Het veld komt voor in: