Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ICPC1-nummer

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ICPCNR1 ICPC1-nummer 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de unieke, betekenisloze code (van het NHG) om de ICPC (International Classification of Primary Care) code uniek te identificeren.


Het veld komt voor in: