Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus Verbijzondering (BST902T; 1000)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ICPCTH Thesaurus Verbijzondering (BST902T; 1000) 4 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het thesaurusnummer van de verbijzondering van de ICPC (thesaurus 1000).
In combinatie met de verbijzondering (veld ICPCTO) kan de betekenis worden opgehaald uit bestand 902.

Met andere woorden: BSTNUM=0902, TSITNR=ICPCTO, TSNR=ICPCTH


Het veld komt voor in: