Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Verbijzondering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ICPCTO Verbijzondering 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 1000 (bestand 902).
Thesaurus 1000 bevat de verbijzondering bij de ICPC.

Voorbeelden:
1 Profylactische
2 Therapeutisch

Het veld is standaard gevuld met 0 (= n.v.t.).


Het veld komt voor in: