Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: ICPC-omschrijvingen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
ICPCTXT ICPC-omschrijvingen 60 A NHG
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de letterlijke tekst van de bij de ICPC (sub)code behorende ICPC (International Classification of Primary Care)-titel. Dit is de omschrijving zoals die in de officiële ICPC gehanteerd wordt.


Het veld komt voor in: