Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Unieke ID van bron

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
IDBRON Unieke ID van bron 7 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Dit veld bevat de unieke ID van de bron, zoals ingevuld in het veld SRTBRN. Als in SRTBRN een 2 staat ingevuld (=uzovi-code) dan zal in dit veld de uzovi-code staan ingevuld.


Het veld komt voor in: