Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Unieke ID van codering (bijv. ZI nummer)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
IDCODE Unieke ID van codering (bijv. ZI nummer) 15 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Unieke ID van codering waarop een prijs van toepassing is. Correspondeert met h et veld IDSRT.

IDSRT=1 --> IDCODE=ZI-nummer IDSRT=2 --> IDCODE=prestatieterhandstellingscode IDSRT=3 --> IDCODE=niet-prestatieterhandstellingscode IDSRT=4 --> IDCODE=verrichtingennummer IDSRT=5 --> IDCODE=HPK IDSRT=6 --> IDCODE=lokale code zorgverzekeraar ‚+€ €


Het veld komt voor in: