Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort codering

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
IDSRT Soort codering 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Verwijzing naar de soort code waarvoor in dit bestand een prijs is opgegeven. De betekenis van de coderingen staan vermeld in thesaurus 3001.

1= ZI-nummer
2= prestatie terhandstelling (BST950)
3= prestatie niet-terhandestelling (Vektis tabel 058)
4= verrichtingennummer (BST940)
5= HPK
6= lokale code zorgverzekeraar


Het veld komt voor in: