Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Kode inkoopkanaal

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
INKKAN Kode inkoopkanaal 1 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Het inkoopkanaal is een classificatie van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) om WMG-geneesmiddelen (= receptplichtige geneesmiddelen) in te delen. Deze inkoopkanalen werden tot 2012 gebruikt voor het vaststellen van de vergoedingsprijs. Per inkoopkanaal golden verschillende rekenregels om tot de vergoedingsprijs te komen. Formeel heeft de NZa in 2012 afscheid genomen van de inkoopkanalen. Sommige gebruikers van de G-Standaard hebben echter behoefte aan deze informatie. Daarom levert Z-Index ook na 2012 de inkoopkanalen nog uit, op basis van de regels die tot 2012 golden.

De NZa onderscheidde 6 inkoopkanalen:

a = 1. Specialitees voor zover niet van parallel import afkomstig en die niet als branded generic kunnen worden beschouwd. Hieronder vallen tevens de artikelen met een EMA registratie van de oorspronkelijke registratiehouder.
b = 2. Generieke preparaten en branded generics voor zover niet van parallel import afkomstig.
c1= 3. Specialitees, niet zijnde branded generic die van parallel import afkomstig zijn.
d = 4. Generieke preparaten of branded generics die van parallel import afkomstig zijn.
e = 5. Grondstoffen en apotheek bereidingen.
c2= 6. WTG artikelen van een parallele groothandel met een EMEA registratie.

Uitvoering:

Inkoopkanaal 1.

Inkoopkanaal 1 wordt gevuld met de middelen die:
- tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul;
- waarvan de merkstamnaam is ongelijk spatie;
- waarvan de wettelijke status = UR.


Naast geneesmiddelen die een handelsvergunning hebben gekregen van CBG of EMA komen hierbij aan de orde:
- Experimentele geneesmiddelen (produktgroep EP)
- Service middelen (produktgroep EP)
- Homeopatische injecties (produktgroep HC, HE of HM)
- Antroposofische injecties (produktgroep HA)


Inkoopkanaal 2.

Inkoopkanaal 2 wordt gevuld met de middelen die:
- tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul;
- waarvan de merkstamnaam = spatie of
- waarvan de firmastamnaam is ongelijk spatie.
- waarvan de wettelijke status = UR.

Het betreft middelen met een handelsvergunning in productgroepen TC, FP, SP.

Inkoopkanaal 3.

Inkoopkanaal 3 wordt gevuld met de middelen die:
- tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul;
- afkomstig zijn van parallel import dwz. RVG-nummer 2 = //.
- waarvan de wettelijke status = UR.
- waarvan RVGnummer 3 een nummer is dat voorkomt als RVG-nummer 1 en
deel uitmaakt van inkoopkanaal 1.

Inkoopkanaal 4.

Inkoopkanaal 4 wordt gevuld met de middelen die:
- tot geneesmiddelen worden gerekend dwz de GPK is ongelijk nul;
- afkomstig zijn van parallel import dwz. RVG-nummer 2 = //.
- waarvan de wettelijke status = UR.
- waarvan RVGnummer 3 een nummer is dat voorkomt als RVG-nummer 1 en
deel uitmaakt van inkoopkanaal 2.

Inkoopkanaal 5.

Inkoopkanaal 5 wordt gevuld met de middelen die:
- tot geneesmiddelen worden gerekend d.w.z. de GPK is ongelijk nul;
- waarvan de wettelijke status = UR.

Het betreft apotheekbereidingen, grondstoffen, en doorgeleverde bereidingen (productgroepen DB, MR en GH)

Inkoopkanaal 6.

Inkoopkanaal 6 wordt gevuld met de middelen die:
- zijn voorzien van een EMEA registratie;
- de leverancier is een parallel groothandel/distributeur;

Het inkoopkanaal is niet van toepassing op buiten-WMG artikelen. Bij kliniekverpakkingen (wel WMG-tarief van toepassing) is het inkoopkanaal op 0 gesteld.

NB: generieken met fantasienaam
Op basis van de naam van het geneesmiddel wordt automatisch bepaald of een geneesmiddel generiek of specialité is. Fabrikanten van generieke geneesmiddelen kunnen echter een verzoek indienen om een generiek geneesmiddel met "fantasienaam" (dat automatisch als specialité wordt opgenomen volgens de indelingsregels) om te zetten naar inkoopkanaal 2. Deze mogelijkheid bestaat per G-Standaard van januari 2016. Leveranciers zijn hierover in november 2015 geinformeerd.


Het veld komt voor in: