Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurusitem van eenheid breedte van verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
LVBREH Thesaurusitem van eenheid breedte van verpakking 6 N Industrie
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Thesaurusitem eenheid breedte: indien gevuld dan met 234: mm.


Het veld komt voor in: