Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Naam op verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
LVNAAM Naam op verpakking 140 A Industrie
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Naam zoals getoond op de verpakking of gelijk aan de artikelnaam.


Het veld komt voor in: