Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Startdatum beschikbaarheid verpakking

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
LVSTART Startdatum beschikbaarheid verpakking 8 N Industrie
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Geeft de startdatum beschikbaarheid weer van de verpakking (jjjj-mm-dd).


Het veld komt voor in: