Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Operator waardelijst

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
MFBVOPEW Operator waardelijst 2 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de waardenlijst bedoeld is om te bepalen of deze middelen wél of juist níet bij de patiënt voorkomen.

Het veld bevat één van de volgende waardes:
1 = de middelen uit de waardenlijst komen wél voor bij de patiënt
2 = de middelen uit de waardenlijst komen níet voor bij de patiënt


Het veld komt voor in: