Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Memokode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
NMMEMO Memokode 6 A Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.


Basisregels voor de MEMOCODE:
1. De memocode bestaat uit 6 posities alfanumeriek.
2. De memocode is aan de hand van de etiketnaam of handelsproductnaam eenvoudig
  te herleiden.
3. Het gebruik van spaties, binnen de memocode, wordt indien mogelijk vermeden.
  Ze bevat slechts dan een spatie als de artikelnaam korter is dan 4 posities.
  Bv.: APC
4. De memocode streeft niet naar een unieke sleutel per product of verpakking.
5. Posities 1 t/m 4 geven altijd de artikelnaam c.q. artikelfabrikant aan.
6. Positie 5 geeft, afhankelijk van het product, de eerste positie van de
  farmaceutische vorm c.q. artikelaanduiding of fabrikant aan.
  Zie verdere specificatie.
7. Voorvoegsels als Ocgt., Otgt, injectiespuiten enz. worden als toedieningsvorm
  gezien en derhalve op positie 5 geplaatst.
8. Positie 6 geeft de eerste positie van de sterkte, afmeting c.q. inhoud aan.
  Bij aanwezigheid van meer dan één van deze gegevens heeft sterkte voorrang
  boven inhoud en inhoud heeft voorrang boven afmeting.
  De maataanduiding small, medium enz. heeft voorrang boven de maataanduiding
  in cm. Zie verdere specificatie.
Nadere specificatie van positie 5:
A AEROSOL       I HERENVERBAND    D NEUSDRUPPELS   T TABLET
V AETHEROLEUM     D HOM. DRUPPEL    V OLEUM       T TAMPON	
Z BALSEM       I ILEOSTOMIE     O ONDERLEGGER    T TAPE
B BANDAGE       I INFUSIE      D OOGDRUPPEL    T TEST/-STRIP
T CACHET       I INFUSIEVLOEISTOF  Z OOGZALF      X THEE
T CAPLET       I INFUSIEPOEDER   V ORALE GEL     V TINCTUUR
T CAPSULE       A INHALATOR     S OVULA       V TONICUM	
C CATHETER      A INHALATIEVLOEISTOF Z PASTA       T TUBERCULINE
P CLICKHALER     P INHALETTE     B PATIENTENBROEK  P TURBUHALER
S CLYSMA       I INJECTIE/-VLST   T PIL        Z UNGUENTUM
C COLOSTOMIE     N INJECTIENAALD   P PLEISTER     U URINEZAK
P CONSPERGENS     I INJECTIEPOEDER   P POEDER      U UROSTOMIE
C CREME        S INJECTIESPUIT   V POEDER VOOR SUSP. T VAGINAAL TABLET
P CYCLOCAPS      C INJ.SP+NLD.COMB.  V POTIO       V VERBAND	
I DAMESVERBAND    I INLEGGER      S RECTIOOL     W VERBANDWATTEN
V DILUT        I INLEGKRUISJE    A RESPULE      W WATTEN
D DRUPPEL/-VLOEISTOF I INLEGLUIER     P ROTACAP/-DISK   W WINDSEL
V ELIXER       I INSULINESP./NLD  P SACHET      Z ZALF
V EMULSIE       I IRRIGATIO     V SHAMPOO      Z ZETPIL
V ESSENCE       K KOMPRES      V SIROOP
C EXTRENE CATHETER  K KOUS        B SLIP
F FOLIE        V KRAAMVERBAND    T SOLUTAB
G GAAS        S LAVEMENT      V SPOELING
G GAASSTROOK     V LINIMENT      I SPOELVLOEISTOF
C GELEI        V LOTION       A SPRAY
W GIPSWINDSEL     L LUIERBROEK     S SPUIT
T GLOBULI       V MAANDVERBAND    C SPUIT/NLD COMB
P GRANULAAT      V MIXTURA      B STRIKSLIP
T GRANULES      V MUCILAGO      P STROOIPOEDER
G GRONDSTOF VAST   N NAALD       S SUPPOSITORIA
V GRONDST. VLOEIB.  A NEBULA       V SUSPENSIE

Let op : 1. De niet gespecificeerde toedieningsvormen krijgen: X 2. De hierboven genoemde aanduiding gelden ook als een voorvoegsel voor deze aanduiding staat. Bv.: schuimwindsel c.q. fixatiewindsel zijn beiden windsels ==> W.
Nadere specificatie van positie 6:
==> 1e positie van de sterkte:     600mg          6
                    0,5mg          5

==> 1e positie van de inhoud : 1,5liter 1 25mm 2 0,5mm 5 EXTRA LARGE/SMALL X SMALL S MEDIUM M LARGE L MAAT A,B enz. A,B enz. SUPER S NORMAAL N

==> Productgroep HA,HM,PA,PH : 1e letter van de naam van het merk c.q. de productverantwoordelijke.

==> Productgroep GH : 1. In principe de eerste letter van het zout: HYDROCHLORIDUM H SULFAS S NITRAS N Enz. 2a.Indien geen zout, dan de 1e letter van de toevoeging: MONOHYDRICUM M ANHYDRICUM A MICRONISAT M MICROCRYST M CRYST C PULV P NATURALE N SYNTHETICUM S POND P AETHEROLEUM A APYROGEEN A 2b.of 1e cijfer van sterkte bv. bij Alcohol

3. Als dat er ook niet is, dan volgt de deeltjesgrootte: 180 1 90 9

Toevoeging tussen haakjes, behalve deeltjesgrootte, worden niet gebruikt voor de 6de positie. Als er geen enkele toevoeging is, blijft de 6de positie leeg. Bij een Nederlandse naam blijft de 6de positie meestal ook leeg, omdat het dan als één naam weergegeven wordt.


Het veld komt voor in: