Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: BTW-kode voor declaratie

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PGBTWK BTW-kode voor declaratie 1 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De BTW-kode geeft aan welk BTW tarief van toepassing is bij het declareren (of verkopen) van het artikel in de apotheek. De Wet op de omzetbelasting 1968 geeft in Tabel I aan op welke zaken laag BTW van toepassing is.

De wetgever onderscheid 3 soorten BTW tarief. Het betreft:
1 = Laag tarief
2 = Hoog tarief
0 = Nul tarief of vrijgesteld van BTW

De waarden van het lage- en hoge tarief dienen als systeemwaarde in de applicatie te worden opgenomen.

Het lage tarief geldt onder andere voor geneesmiddelen, verbandmiddelen, voedin gsmiddelen, diverse hulpmiddelen zoals incontinentiematerialen, stomamaterialen , injectienaalden voor toediening van insuline.

Historie laag BTW-percentage:
vanaf 1-10-1986: 6%
vanaf 1-1-2019: 9%

Historie hoog BTW-percentage:
vanaf 1-10-1992: 17,5%
vanaf 1-1-2001: 19%
vanaf 1-10-2012: 21%

Vanaf 1 oktober 2020 werd de code 0 (= vrijgesteld van BTW = 0% BTW toepassen = nultarief) geïntroduceerd, met het oog op de tijdelijke vrijstelling van BTW bij de verkoop van mondkapjes zoals ingevoerd per 25 mei 2020). Vanaf 21 december 2020 zijn ook de coronatests tijdelijk vrijgesteld van BTW. Per 30 september 2021 zijn de tijdelijke BTW ontheffingen voor de levering van mondmaskers en coronatests afgelopen. Leveranciers van deze producten dienen de BTW-code bij deze artikelen weer aan te passen.


Het veld komt voor in: