Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: BTW-kode voor declaratie

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PGBTWK BTW-kode voor declaratie 1 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De BTW-kode geeft aan welk BTW tarief van toepassing is bij het declareren van het artikel. De gegevens worden aan de wetgeving van het ministerie van Financien ontleend.

De wetgever onderscheid 3 soorten BTW tarief. Het betreft:
1 = Laag tarief
2 = Hoog tarief
( 0 = Nul tarief - wordt niet gebruikt )

De waarden van het lage- en hoge tarief dienen als systeemwaarde in de applicatie te worden vermeld.

Het lage tarief geldt onder andere voor geneesmiddelen, verbandmiddelen, voedin gsmiddelen, diverse hulpmiddelen zoals incontinentiematerialen, stomamaterialen , injectienaalden voor toediening van insuline.

Historie laag BTW-percentage:
vanaf 1-10-1986: 6%
vanaf 1-1-2019: 9%

Vanaf 1 oktober 2020 wordt de code 0 (= vrijgesteld van BTW = 0% BTW toepassen = nultarief) geïntroduceerd, met het oog op de tijdelijke vrijstelling van BTW bij de verkoop van mondkapjes zoals ingevoerd per 25 mei 2020)

Historie hoog BTW-percentage:
vanaf 1-10-1992: 17,5%
vanaf 1-1-2001: 19%
vanaf 1-10-2012: 21%

NB; in de G-Standaard zijn op dit moment geen artikelen opgenomen die zijn vrijgesteld van BTW (Nul tarief).Het veld komt voor in: