Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Inkoopprijs

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PGIKPR Inkoopprijs 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De inkoopprijs (ook wel apotheekinkoopprijs of AIP genoemd) wordt door de productverantwoordelijke aangemeld en onderhouden. De prijs is per ZI-nummer en exclusief BTW. Als uitgangspunt geldt dat de inkoopprijs een landelijke gehanteerde lijstprijs is.


Het veld komt voor in: