Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Verkoopprijs exclusief BTW

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PGVKPE Verkoopprijs exclusief BTW 12 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

De adviesverkoopprijs exclusief BTW bevat voor niet WMG artikelen de prijs zoals die door de leverancier als adviesprijs bij Z-Index is opgegeven.

Indien geen adviesverkoopprijs van de leverancier bekend is, zal deze gelijk zijn aan de inkoopprijs.

Voor WMG-geneesmiddelen is dit veld leeg. WMG artikelen hebben geen verkoopprijs, maar uitsluitend een inkoopprijs.


Het veld komt voor in: