Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Produktkoppel kode

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PKKODE Produktkoppel kode 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

In de periode van 1-9-2003 t/m 1-2-2004 was deze rubriek vervallen.
Een vergelijkbare rubriek was toen opgenomen in bestand BST040T.


Vanaf 1-3-2013 is deze rubriek vervallen
Deze rubriek had de volgende betekenis:

De produktkoppelkode (=WTG cluster) was een nummer die ervoor zorgde dat er een gemeenschappelijke basis was, op grond waarvan verschillende handelsprodukten werden.

De WTG cluster was tot 1-9-2003 bedoeld voor een stimulans berekening. Deze berekening was in het leven geroepen om het goedkoper afleveren van geneesmiddelen te stimuleren. Vanaf 1-9-2003 is de stimulans regeling komen te vervallen. De feitelijke basis voor het vullen van dit veld is toen komen te vervallen.

De productkoppelcode werd in de G-Standaard vanaf dat moment uitgeleverd ivm gebruik in bestaande software en rekening houdende met een potentiele herinvoering van de stimulans. In 2012 is besloten tot definitieve verwijdering van deze code uit de G-Standaard per 1-3-2013.


Het veld komt voor in: