Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Basiseenheid product

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PREENH Basiseenheid product 6 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat een itemnummer uit thesaurus 2 (bestand 902).
Dit veld bevat de 'basiseenheid' van een product.

De basiseenheid van een product (in bestand 052) is de eenheid waarin de samenstelling wordt uitgedrukt.


Het veld komt voor in: