Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Preferentie cluster code

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PRFCLUS Preferentie cluster code 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Omschrijving:

Dit veld bevat een getal dat overeenkomt met een preferentiecluster. Dit cluster is automatisch gegenereerd in de invoerapplicatie preferentiebeleid. Het clusternummer geldt voor alle artikelen die door de zorgverzekeraar in hetzelfde clusternummer zijn geplaatst. Voor alle artikelen in het cluster heeft de zorgver zekeraar aangegeven of een artikel preferent of niet preferent is. Per cluster kunnen meerdere artikelen als preferent zijn aangemerkt. In de meeste clusters zal de zorgverzekeraar ten minste een preferent middel aanwijzen, terwijl andere middelen niet-preferent zijn. Het kan echter voorkomen dat alle geneesmiddelen binnen een cluster dezelfde status hebben. Zie voor meer informatie de implementatierichtlijn. ‚+€


Het veld komt voor in: