Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Productgrootte algemeen

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PRGALG Productgrootte algemeen 9 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het aantal GPK-basiseenheden dat aanwezig is in 1 HPK-eenheid.

Het is ingevuld als de HPK-eenheid verschilt van de GPK-basiseenheid.
Als de HPK-eenheid gelijk is aan de GPK-basiseenheid dan is het veld gevuld met 0000000.00.


Het veld komt voor in: