Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hulpmiddel aard hoeveelheid

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PRHMAH Hulpmiddel aard hoeveelheid 2 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat het aantal van het hulpmiddel zoals dat is gespecificeerd in veld PRHMA.


Het veld komt voor in: