Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Meervoudig product J/N

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PRMPJN Meervoudig product J/N 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de aanduiding of de HPK('s) van een PRK wel of geen 'meervoudig product' is/zijn.

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
N = Het product is geen meervoudig product.
J = Het product is een meervoudig product, d.w.z.dat het uit meer dan één handelsproduct bestaat.

Voorbeeld:
HPK 411280 TRINORDIOL
bestaat uit:
627127 TRINORDIOL DRAGEE BRUIN, aantal 6
627135 TRINORDIOL DRAGEE GEEL, aantal 10
627143 TRINORDIOL DRAGEE WIT, aantal 5

De HPK-codes en aantallen van de handelsproducten waaruit het meervoudige handelsproduct bestaat zijn opgenomen in bestand 060.


Het veld komt voor in: