Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Naamstoevoeging

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
PRNTOE Naamstoevoeging 13 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de naamstoevoeging om van de GPK-naam naar de PRK-naam te komen (m.a.w. een tekstuele uitwerking van PRNMIK uit bestand BST059). Dit is geïntroduceerd voor een overgangsperiode naar de implementatie van de PRK. Bij gebruik van de PRK dient de PRK-naam als zodanig te worden toegepast.


Het veld komt voor in: