Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Referentieprijs

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
REFPRS Referentieprijs 8 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
In de periode van 1-9-2003 t/m 1-2-2004 was deze rubriek vervallen.
Per 1-3-2013 is deze rubriek definitief komen te vervallen.
Deze rubriek had de volgende betekenis:

Omschrijving:
De referentieprijs is de prijs van het duurste specialite uit inkoopkanaal 1 binnen de WTG cluster. Het duurste specialite moet aan de voorwaarde voldoen dat het 15% van de markt moet kunnen voorzien. Indien er binnen de WTG cluster geen inkoopkanaal 1 artikel of geen enkele inkoopkanaal 1 artikel die 15% van de markt kan voorzien aanwezig is dan zal de referentieprijs gelijk zijn aan de vergoedingsprijs.

NB: deze rubriek werd gebruik i.c.m. het veld PKKODE (vervallen)


Het veld komt voor in: