Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Toedieningsweg geregistreerd (J/N)

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
RGTDWJN Toedieningsweg geregistreerd (J/N) 1 A WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld geeft aan of de toedieningsweg een door de registratieautoriteiten goedgekeurde toedieningsweg betreft (dus beschreven in de productinformatie van de fabrikant).

Dit veld bevat één van de volgende waarden:
J = de toedieningsweg is door de registratieautoriteiten goedgekeurd (geregistreerd)
N = de toedieningsweg is niet geregistreerd. In dat geval is de toepassing in een ander bron beschreven, bijvoorbeeld het handboek VTGM van het LNA.


Het veld komt voor in: