Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: RVG/RVH nummer 1

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
RVREGNR1 RVG/RVH nummer 1 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Deze rubriek vervangt per 1 oktober 2007 de rubriek RVRVG1.

Omschrijving:

Dit veld is gevuld bij geneesmiddelen die in Nederland geregistreerd zijn en bevat het handelsvergunningsnummer (ook wel registratienummer genoemd)

Voor geneesmiddelen waarvoor de EMA (European Medicines Agency) een handelsvergunning heeft afgegeven is het veld EUNUM gevuld (veld RVREGNR1 is dan leeg).

Tot 2007 gaf het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) 5-cijferige nummers uit, vanaf 2007 worden 6-cijferige nummers uitgegeven. €

Een registratienummer kan bestaan uit een getal (alleen veld RVREGNR1 is gevuld) of uit een combinatie van twee getallen van elkaar gescheiden door een "//" of "=". In dat geval is veld RVREGNR2 niet leeg en is veld RVREGNR3 gevuld met een getal > 0.

Veld RVREGNR1 kan een "RVG-nummer" bevatten, indien het gaat om een regulier geneesmiddel (opgenomen in productgroep SP, TC of FP). Veld RVREGNR1 kan ook een "RVH-nummer" bevatten, indien het gaat om een homeopathisch geneesmiddel (opgenomen in de productgroep HM). € ‚+€

Een "gewoon" registratienummer bestaat uit een enkelvoudig getal.

Het registratienummer van een parallel-geimporteerd geneesmiddel bestaat uit twee getallen, met als scheidingsteken "//". In dat geval bevat RVREGNR1 het nummer van het (parallel)-registratiedossier. RVREGNR2 bevat dan de karakters "//". RVREGNR3 bevat een verwijzing naar het orginele geneesmiddel.

Het registratienummer van een "duplex" registratie bestaat uit twee getallen, met als scheidingsteken "=". In dat geval bevat RVREGNR1 het nummer van€ het (duplex-)registratiedossier. RVREGNR2 bevat dan de karakters "=". RVREGNR3 verwijst naar het orgineel. ‚+€


Het veld komt voor in: