Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Hoeveelheid stamnaam

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
STHOEV Hoeveelheid stamnaam 12 N WINAp
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Dit veld bevat de hoeveelheid werkzame stof zoals deze in de GPK, PRK en HPK voorkomt, omgerekend op basis van de stamnaam.

De hoeveelheid in dit veld heeft altijd betrekking op de hoeveelheid per GPK-basiseenheid (XPEHHV), onafhankelijk van de soortcode. Dus ook al is de soortcode 1 en betreft het dus een record van een HPK, dan betreffen de hoeveelheden de hoeveelheden per GPK-eenheid en niet per HPK-eenheid.


Het veld komt voor in: