Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Veld beschrijving: Thesaurus met items van eenheden

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
THAFM Thesaurus met items van eenheden 4 N Industrie
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Geeft het nummer weer van thesaurus met thesaurusitems van eenheden afmetingen. Indien gevuld, dan met 2.


Het veld komt voor in: